This website uses cookies to ensure you get the best experience. ❤️
OK

VÍ PRIZM

Đăng ký tạo ví Prizm

Prizm Wallet, кошелек призм. создать кошелек Prizm, призм валет

PRIZM WALLET

Prizm Wallet
создание кошелька prizm
Приватный ключ prizm
Prizm wallet

Giao diện

Chìa khóa riêng tư

Phần mềm và An toàn

Đăng ký tạo ví Prizm
Để đăng ký ví Prizm mới, bạn cần mở ứng dụng của web chính thức trong tab thứ hai của trình duyệt hoặc cài đặt phần mềm PRIZM WALLET trên Mac OS hoặc Windows. Quay trở lại tab này để tạo ví theo hướng dẫn và không bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Phần mềm ví Prizm:
Trình duyệt web của khách hàng
Ví Prizm trên Mac Os
Ví Prizm trên Windows
Nếu bạn sử dụng trình duyệt:

Mở Trình duyệt web của khách hàng trong một tab mới. Kiểm tra cẩn thận địa chỉ trong dòng trình duyệt - chú ý đến HTTPS, wallet, prizm:

https://wallet.prizm.space/index.html

Nếu bạn sử dụng phần mềm trên Mac Os hoặc Windows, hãy chạy ứng dụng Prizm Wallet.
Để bắt đầu tạo ví, nhấp vào nút Đăng ký ở góc trên bên phải. Bạn sẽ thấy một cửa sổ với việc tạo chìa khóa riêng tư.

Cụm mật khẩu Prizm

Chìa khóa riêng tư

Парольная фраза Prizm
Private key prizm
Trong dòng hiển thị chìa khóa riêng tư, bạn cần thêm 16 ký tự bằng tiếng Latin vào các vị trí khác nhau của khóa.

«ạn cũng có thể xóa hoàn toàn các từ đã tạo và tự mình đưa ra toàn bộ mã khóa mới. Trong trường hợp này, bạn phải nhập 113 ký tự bằng tiếng Latin.
Bấm vào nút Đăng ký
Thêm 16 ký tự bằng tiếng Latin
Sao chép chìa khóa đến một nơi an toàn và ghi lại nó trên giấy.

Nếu bạn bị mất hoặc quên khóa riêng của mình, bạn đã mất quyền truy cập vĩnh viễn vào ví tiền của mình.
Cụm mật khẩu Prizm
Lưu lại chìa khóa riêng tư
парольная фраза призм
Prizm private key
Tiếp theo, nhấp vào nút Đăng nhập và tiến hành bước tiếp theo.
Nhấp vào nút Đăng nhập
Sao chép khóa riêng hoàn toàn và lưu nó ở nơi an toàn.
Sau khi bạn thêm số lượng ký tự được yêu cầu, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên với chìa khóa riêng tư đầy đủ.
Chìa khóa riêng tư không được đặt lại hoặc khôi phục.
Chìa khóa riêng tư chỉ được hiển thị 1 lần lúc bắt đầu khi tạo ví mới.
CÁC YẾU TỐ GIAO DỊCH CƠ BẢN

Giao diện của Ví Prizm

кошелек prizm wallet, wallet prizm space
sign in prizm wallet
Ủy quyền chìa khóa riêng tư
Ủy quyền. Nhập khóa riêng và nhấp vào nút Đăng nhập.
Sau khi ủy quyền thành công, bạn sẽ thấy giao diện ví.
Khám phá các yếu tố cơ bản được chỉ định bởi các chấm màu tím.
Địa chỉ ví PRIZM. Xem đầy đủ chi tiết bằng cách nhấp vào địa chỉ.
B - Số dư. Số lượng đồng trong ví của bạn
P - Paramining. Thông số Paramining - bắt đầu từ 1 đồng.
THOÁT. Đăng xuất
GỬI. Nút để gửi đồng PRIZM cho bất cứ ai
Ví được tạo thành công.
Chúng tôi tiến hành quá trình kích hoạt.
Bước cuối

Kích hoạt ví Prizm

Prizm address
prizm public key, prizm wallet account id
Để kích hoạt, bạn cần:
Địa chỉ Prizm
Chìa khóa công khai
Để ví hoạt động chính xác, nó phải được kích hoạt bằng cách thực hiện giao dịch với ví này. Do đó, hồ sơ giao dịch sẽ được chuyển sang blockchain và ví sẽ được kích hoạt và phù hợp với công việc.
Địa chỉ ví PRIZM
Nhấp vào địa chỉ ví để hiển thị đầy đủ chi tiết của ví.
Địa chỉ. Địa chỉ ví của bạn.
Khóa công khai. Khóa công khai của ví của bạn. Chỉ được sử dụng 1 lần khi kích hoạt ví Prizm.
Cách thức kích hoạt:

1 - Gửi địa chỉ và chìa khóa công khai cho người cố vấn.
2 - Nếu bạn đã có ví - hãy tự kích hoạt ví của mình.
3 - Nếu 1 và 2 không phù hợp với bạn, hãy kích hoạt tại đây
Để biết thông tin đầy đủ về ví, nhấp vào liên kết với địa chỉ ví.
Mã QR. với các chi tiết đầy đủ từ ví của bạn. Được sử dụng trong ứng dụng di động PRIZM để cung cấp các giao dịch.
ID Tài khoản. Được sử dụng để theo dõi các giao dịch trên blockchain.
Mở cửa sổ chi tiết về ví
Nhiệm vụ hoàn thành
Kết quả của việc kích hoạt thành công sẽ là một giao dịch đến ví của bạn, trông giống như thế này:
Thông điệp. Nhận xét về khoản thanh toán, có thể được đọc nếu bạn nhập ví bằng khóa riêng.
Số tiền. Số tiền được gửi để kích hoạt.
Người kích hoạt. Ví mà đã kích hoạt bạn.
prizm wallet transaction, призм отправить монеты
- Bây giờ bạn có thể sử dụng ví của bạn.
- Thực hiện và chấp nhận những giao dịch.
- Kích hoạt các đối tác mới của bạn và xây dựng một hệ thống.
Chúc mừng!
Thực hiện giao dịch
Để thực hiện giao dịch hoặc kích hoạt đối tác mới, bạn cần truy cập vào ví của mình, nhấp vào nút "GỬI", nhập dữ liệu của người nhận và hoàn tất giao dịch.
Tin nhắn. Nhận xét về việc thanh toán. Ví dụ: "Trả tiền cho công việc!""
Số tiền. Số tiền bạn muốn gửi chỉ là một con số.
Người nhận. Địa chỉ ví của người nhận. Người mà bạn đang muốn gửi tiền.
prizm wallet create transaction, passphrase prizm
Giao dịch
Khóa riêng tư. Khóa riêng tư của bạn là mật khẩu từ ví để xác nhận giao dịch.
Khóa công khai. Nó là cần thiết để điền vào khi kích hoạt ví. Trong những giao dịch sau này, nó được chèn tự động.
Giao dịch đơn giản
Đối với một giao dịch đơn giản với ví làm việc, bạn chỉ cần địa chỉ ví Prizm.
Để kích hoạt ví mới của đối tác, bạn cần địa chỉ ví và khóa công khai.
Kích hoạt đối tác

ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

VÍ PRIZM 2.0

Đa nhiệm ví tiền điện tử trên iOS và Android

Prizm wallet iOS iphone android. мобильное приложение Prizm

Prizm Wallet
iOS / Android

Tiếp theo là gì?
Mua và bán PRIZM trên các sàn giao dịch, thu lợi nhuận, xây dựng mạng lưới đối tác.
Thị trường Prizm
Đăng ký trên các sàn giao dịch này để mua và bán Prizm